Om Os

İskandinavya

İskandinavya Gazete og iskandinavya.com er et upartisk nyhedsmedie, som dækker Tyrkiet og skandinaviske lande Danmark, Norge, Sverige samt Finland og Island med særligt fokus på emner og vinkler, der har interesse for den tyrkiske mindretal i skandinaviske lande el. borgere i Danmark, Sverige, Norge samt Finland og Island.

Siden udgives af ECOM / SCANTURK.

Ansvarshavende redaktør er Davut Çolak, mobil (+45) 23 20 41 42 e-post: davut@scanturk.com.