Fiat sålde flest bilar

Sammanlagt sålde Fiat 137 325 personbilar och lätta nyttofordon förra året, vilket gjorde företaget till det största märket, enligt siffror från branschorganisationen ODD som nyhetsbyrån Anadolu sammanställt.

Därefter kom Renault och Ford med respektive 101 534 och 92 487 sålda fordon.

Alla tre företag producerar personbilar och lätta nyttofordon i Turkiet.

Renault sålde 98 900 personbilar, vilket var fler än något annat företag. Därefter kom Fiat med 92 364 och Volkswagen (VW) med 52 740.

Listan med kommersiella nyttofordon toppades av Ford, som sålde 64 891 fordon. Därefter kom Fiat med 44 961 och VW med 12 036.

En överväldigande majoritet (87,6 procent) av de sålda personbilarna hörde till någon av tre kategorier som beskattas förhållandevis lågt.

ODD har tidigare meddelat att försäljningen av bilar och lätta nyttofordon i Turkiet ökade med 61,3 procent 2020 jämfört med föregående år till sammanlagt 772 788 fordon.

Lämna ett svar