Turkisk arbetslöshet föll i augusti

Det innebar en minskning även jämfört med månaden innan, då arbetslösheten låg på 13,4 procent.

Antalet arbetslösa ungdomar över 15 år minskade med 456 000 personer till 4,2 miljoner jämfört med augusti förra året. Ungdomsarbetslösheten – som omfattar personer mellan 15 och 26 år – uppgick till 26,1 procent, vilket var en minskning med 1,3 procentenheter.

Om man undantar jordbruksbranschen så minskade arbetslösheten i landet med en procentenhet till 15,7 procent.

Samtidigt minskade sysselsättningsgraden med 2,4 procentenheter till 43,9 procent.

Uppdelat per bransch så fanns 19,2 procent av anställningarna inom jordbruket, 19,8 procent i industrin, 6,2 procent i byggbranschen och 54,7 inom tjänstesektorn.

Arbetskraftsdeltagandet minskade med 3,3 procentenheter till 50,6 procent, varav 76,2 procent var män och 36,3 procent var kvinnor.

Även arbetskraftsutbudet minskade, med 1,43 miljoner människor till 31,74 miljoner.

Oregistrerad arbetslöshet, som omfattar de som inte har någon socialförsäkring i sitt huvudsakliga jobb, minskade med 3,2 procent till 32,9 procent.

Lämna ett svar