Turkisk export över förväntan trots motvind

Siffran är en framgång för Turkiets exportföretag, som har fått tampas med ekonomisk nedgång och fallande efterfrågan på sina exportmarknader, i synnerhet EU, påpekade handelsminister Ruhsar Pekcan i Ankara vid ett möte för att utvärdera årets utrikeshandel.

Hon betonade att resultatet var högre än de 165,9 miljarder dollar som man förväntat sig i ett treårigt statligt program för att stärka och stabilisera den turkiska ekonomin.

Landets import ökade med 4,3 procent från föregående år till 219,4 miljarder dollar, sade hon. Med guld borträknat minskade Turkiets import med 2,4 procent till 194,2 miljarder.

Året dessförinnan låg exporten på 180,8 miljarder dollar och importen på 210,3 miljarder dollar.

I December nådde turkisk export sin högsta notering någonsin, då den ökade med 16 procent från samma period förra året till 17,8 miljarder dollar.

Importen ökade samma månad med 11,7 procent till 22,4 miljarder dollar. Med guld borträknat uppgick importen i december till 20,3 miljarder dollar.

Siffrorna innebär att värdet på exporten ökade något i december i förhållande till värdet på importen.

Lämna ett svar